Farmin Taneli Fare Zehiri

Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

Toplu olarak gezen fareler yem bulduklarında aralarındaki en yaşlıyı yemin tadına bakmak üzere gönderirler. Yemin zehirli olamdığını anladıklarında hepsi birden o yemi güvenli olarak görürler ve periodik olarak yerler.

Farelerin doyma hisleri yoktur ve devamlı kemirme ihtiyacı hissederler. Bu yüzden yem sürekli olarak tüketilir. FARMİN tüm buğday taneleri ve özel tatlandırıcılar kullanarak üretilir. Bu farelerin en sevdiği yem türüdür çünkü kemirme ihtiyaçlarını giderir. Bu sebepten dolayı az miktarda FARMİN, toz veya toz içeren (kemirilmesi zor) zehirden daha etkilir.

Anında Zehirlenerek Ölen Fare Anında zehirlenerek ölen fare koku yapar. Difenacaum’um özelliği farede iç kanamaya sebep olarak susuzluk hissini uyandırmasıdır. Dolayısıyla devamlı su tüketir ve su kenarlarında kuruyarak ölür. Koku yapmaz.

 

FARMİN fare zehiri ev farelerinde bir torbanın üçte biri (~40gr), sıçanlarda iki torba (~250gr) olarak uygulanır.

Zehirli yem kümelerini farelerin geçtiği yerlere, deliklerin içine ve kapalı, örtülü yerlere yerleştirin.

Farelerin çok görüldüğü yerlere yem kümelerini birer metre ara ile yerleştirin.

Yemin havadan etkilenip bozulmaması ve başka hayvanlar tarafından yenmemesi için açıkta olan yemlerin üzerini herhangi birşey ile örtün. Ayrıca farelerin kapalı, tenha yerlerde daha rahat yediklerini unutmayın.

Yemi naylon torbasına dökerken elinize temas etmemesine çok dikkat edin. Fareler bu konuda çok hassastırlar ve insan kokusunu hemen alarak yemi yemekten çekinirler.

Yerleştirdiğiniz yemleri bir hafta sonra kontrol edin. Yenmiş olan kümeleri tekrar tamamlayın.

Farelerin çok görüldüğü yerlerde kontrol süresi artırılarak haftada iki yada üçe çıkarılabilir.

Kontrolde yemin tamamının yendiğini görürseniz yem, var olan farelerin miktarına oranla, yetersiz kalıyor demektir. Yem kümelerini çoğaltın.

Eğer hiç yenmediğini görürseniz yemi kaldırmayın. Fareler yemleri henüz keşfetmemeiş olabilirler.

Yemin yenmesi durana kadar kontrollere devam edin. Farelerin kesin öldüğüne inanmadan yemleri kaldırmayın.

Uygulama sona erdiğinde fare ölüsü bulamayabilirsiniz. Bunun nedeni Difenacoum etken maddeli FARMİN’i yiyen farelerin su içme ihtiyacı duyarak su kenarına gitmeleri ve orada kuruyarak ölmeleridir.